Investeren in de toekomst van onze kinderen

Waarom Zikke?

Omdat 50% van de HBO leerlingen 'verkeerd' kiest en 60% van de afgestudeerden niet weet wat ze wil is het tijd om kinderen in een eerder stadium een beter beeld te geven van de mogelijkheden, de keuzes en de beroepen van de toekomst. Het huidige onderwijssysteem zet met name in op 'kunnen' (rapport en cito-score). Zikke wil hier iets aan toevoegen; 'willen en doen'. Dat houdt in dat Zikke kinderen de gelegenheid wil bieden om een kijkje te nemen in de toekomst om ze te laten ervaren waar de interesses en drijfveren liggen. Dit kan alleen als we hiervoor gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen. 

Wat gaat Zikke doen?
Om kinderen een kijkje te gunnen in de 'toekomst' willen we jaarlijks een gevarieerd programma aanbieden. Een dagje naar de havens van Rotterdam, deelnemen aan de LEGO solar challenge, een open dag van het ziekenhuis bezoeken, een excursie bij de plaatselijke aannemer, een rondleiding in de gevangenis of deelnemen aan een activiteit programmeren. Zikke biedt in samenwerking met basisscholen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, ouders en overheid jaarlijks een groot aantal activiteiten aan die onder of na schooltijd voor kinderen beschikbaar zijn. Zikke neemt de rol van coördinator op zich en zet zich in om een programma gebaseerd op 9 focusgebieden aan de scholen aan te bieden.

De ervaringen die kinderen hebben opgedaan kunnen ze registreren in de Zikke registratie app. Het Zikke portfolio maakt de route en de ontwikkeling van een kind visueel. Leraren, kinderen en ouders/voogden registreren de ervaringen, de resultaten en de ambities. Er ontstaat zo een beeld over een langere periode. Door altijd een actueel beeld te kunnen zien kan het portfolio helpen om kinderen bij studie- en beroepskeuzes een betere beslissing te laten nemen, op basis van ambitie, ervaring en talent.

Investeren in Zikke is investeren in je eigen basisschool

Hoe werkt Zikke?

Omdat we geloven in de kracht van lokale verbondenheid en omdat (lokale) ondernemers ook vaak ouder(s) zijn geloven we in investeren in je eigen basisschool en kinderen. We zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school, ouders, bedrijven en organisaties en overheid om kinderen goed voor te bereiden op de toekomst. Van alle partijen vragen we een bijdrage om de kosten als vervoer, toegangskaarten en begeleiding te kunnen betalen. Iedere basisschool heeft de individuele opdracht om jaarlijks de begroting rond te krijgen. Dat wil zeggen dat er per jaar een bijdrage van €75,- per kind nodig is voor een 'toekomstticket' en om een gevarieerd programma aan te kunnen bieden. Iedereen kan 'toekomst- tickets' kopen (ouders, school, bedrijfsleven, opa en oma, overheid etc.).

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hoe kan ik als onderneming/ organisatie bijdragen

Investeren in de ontwikkeling van toekomstige medewerkers

Als we gezamenlijk in staat zijn om onze kinderen een beter beeld van hun toekomst te geven, dan plukken we daar met elkaar op de lange termijn de vruchten van. Investeer daarom in de toekomst van kinderen op een school bij je in de buurt.

Iedere basisschool is samen met haar omgeving verantwoordelijk voor haar eigen kinderen en heeft de individuele opdracht om jaarlijks de begroting hiervoor rond te krijgen.Om kinderen jaarlijks een gevarieerd programma op maat te kunnen bieden is er €75,-* per kind per jaar nodig. Er zijn verschillende opties om kinderen een kijkje in de toekomst te gunnen. Een toekomst die verder gaat dan een CITO score. Je bepaalt zelf hoeveel en in welke school je wilt investeren. Voor bedrijven en organisaties zijn er verschillende opties om bij te dragen:

1.       Zikke-proof activiteit

Heb je als organisatie een bestaand aanbod (programma/activiteiten voor kinderen), dat je onder of buiten schooltijd wilt aanbieden? Neem dan contact met ons op. Dan kijken wij samen of dit aanbod Zikke-proof is. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

2.       Vriend van Zikke

Je kunt op verschillende manieren vriend worden van Zikke.

A.      Eén toekomstticket kost € 75,-.* Dit bedrag kan betaald worden door ondernemers, scholen, ouders/verzorgers, opa’s en oma’s en de overheid.

B.      Je kunt er ook voor kiezen om een sociaal aandeel in Zikke te nemen met de volgende opties:

  • Bronzen aandeel: € 500,-*
  • Zilveren aandeel: € 1000,-*
  • Gouden aandeel: € 2.500,-*
  • Platina aandeel:   € 3.500,-* of meer

Een sociaal aandeel in Zikke levert je niet alleen een goed gevoel op, maar je krijgt er ook het nodige voor terug. Een sociaal aandeel is een algemeen aandeel in Zikke en is niet gekoppeld aan een bepaalde school. 

3.       (Onderwijs)programma op maat

Wil je wel graag deelnemen aan Zikke en beschik je nog niet over een bestaand aanbod? Dan ontwikkelt Zikke samen met je bedrijf een op maat gemaakt Zikke-proof (onderwijs)programma. Wij werken hierin samen met onderwijskundige (geschoolde) experts. Dit vraagt een investering in tijd en geld. Interesse? Neem dan contact met ons op, zodat wij je een gericht voorstel kunnen doen. Onze medewerkers staan je graag te woord. 

*excl. BTW voor ondernemers