Activiteitenoverzicht

 

Om kinderen een beter beeld te geven van hun toekomst biedt Zikke jaarlijks een gevarieerd programma aan. De scholen die zijn aangesloten bij Zikke hebben het activiteitenoverzicht (binnenschools) voor het schooljaar 2017-2018 ontvangen en kunnen hieruit een keuze maken. Daarnaast brengt Zikke (bestaande) buitenschoolse activiteiten in beeld waaraan je als ouder/kind zelf kunt deelnemen.

Hieronder tref je het overzicht van alle maanden aan. Zoals je ziet zijn sommige activiteiten gratis, andere niet. De activiteiten waarvoor betaald moet worden zijn voor eigen rekening. De ervaringen die de kinderen hebben opgedaan tijdens de activiteiten kunnen ze registreren in het Zikke portfolio. Na verloop van tijd ontstaat er een beeld over een langere periode. Door altijd een actueel beeld te kunnen zien kan het portfolio helpen om kinderen bij studie- en beroepskeuzes een betere beslissing te laten nemen, op basis van ambitie, ervaring en talent. Op deze manier geven we kinderen meer mee dan een rapport en een CITO score.